Konsumenter

Visste du att i Finland återkallas årligen tiotals produkter, som befunnits vara farliga? Detta är bara toppen på isberget. Vid provningar som utförs av myndigheterna som övervakar elsäkerheten hos elapparater, hittar man årligen nästan 300 produkter som har allvarliga eller väsentliga säkerhetsbrister.

Förutom säkerehetsbrister är också produkternas kvalitet av betydelse. Vill du försäkra dig om att det på byggplatsen till ditt hus används endast byggnadsprodukter och material som konstaterats vara högklassiga? En klen produkt kan vara förmånlig, men med tiden kan kostnaderna för dålig kvalitet mångdubblas såväl då det gäller tid som pengar.

Ansvaret för sålda produkter är hos tillverkaren, importören och återförsäljaren. Du kan lätt försäkra dig om säkerheten hos den produkt du köpt genom att kontrollera om FI-märket finns på produkten, förpackningen eller forsedeln.

FI-märket påvisar, att produkten uppfyller såväl kraven i standarden som i myndighetsbestämmelserna och –anvisningarna. Märket beviljas först efter grundliga provningar. Vid certifieringsprocessen granskas produktens kvalitet och kravenlighet med hjälp av kontrollbesök. Till certifieringsprocessen hör första besiktning av produktionsanläggningen, provning av produkten samt verifiering av produkten. Tillverkningen av produkterna övervakas regelbundet på tillverkningsplatsen oberoende om produkten tillverkas i Finland, Italien eller Kina. Rätten att använda FI-märket beviljas alltid i Finland.