FI-märket – säkert och högklassiskt – för finländska förhållanden

Hur vet du att elapparater, byggnadsmaterial av betong, trä, plast eller stål är säkra? Hur vet du att hissen är säker och granskad? Är produktens kvalitet av betydelse? I den globala världen kan produkternas olika och ofta invecklade märkningar vara förvirrande. Ännu svårare kan det vara att säkerställa att produkten är säker och högklassig. Av den anledningen lönar det sig att hålla ögonen på skaft för FI-märket!

FI-märket är alltid en pålitlig verifiering att produkten är lämplig för finländska förhållanden, då t.ex. de kalla vintrarna prövar beständigheten hos såväl elprodukter som byggnadsmaterial.

FI-märket har beviljats redan i 30 års tid och bakom märket står provnings-, inspektions- och certifieringsbranschens ledande företag, SGS Fimko Oy och Kiwa Inspecta.

 

  • FI- turvallisuusmerkki
    osoittaa tuotteen
    täyttävän sitä koskevat
    turvallisuus-vaatimukset