Var hittar man FI-märket?

FI-märket beviljas för en omfattande skala av olika produkter –  från elapparater till hissar – från fönster till grillkol.

Du hittar FI-märket på följande produkter

 • Byggnadsmaterial
  • Fabriksbetong,
  • Betongelement och förspända betongelement
  • Kommunaltekniska betongprodukter
  • Betongstenar, -plattor och -kantstöd av betong
  • Tegel, block och bruk som används i murade konstruktioner
  • Takstolar
  • Limmade träkonstruktioner
  • Impregnerat trä
  • Trä- och stockhus
  • Fönster
  • Stålkonstruktioner
  • Installation av stålkonstruktioner
  • Metalldelar för transport av laster
  • Byggnadsställningar
  • Regnvattensystem och takskyddsprodukter
  • Isolerruta
 • Hissar
 • Lyftkranar
 • Transportflak
 • Korrosionsskyddsmedel och -behandling för bilar
 • Grillkol
 • Elapparater för hemmabruk
 • Elprodukter och komponenter för eldistribution och installation
 • Värmeapparater
 • Storköksapparater
 • Konsumtionselektroniska apparater
 • Belysningsarmaturer och –komponenter
 • Skyddsutrustning och –manöverdon
 • Informationstekniska apparater och kontorsmaskiner
 • Maskiner
 • Elapparater för industriellt bruk
 • Laboratorieapparater
 • Gasapparater
 • Elektriska leksaker
 • Elektromedicinska apprater för EMC-egenskaper
 • Radioavstörningskomponenter.

FI-märket är ett registrerat varumärke och det accepteras och respekteras som ett opartiskt certiferingsmärke och inspektionsmärke som påvisar att produkten eller installationen är säker och högklassig. FI-märket får användas på produkter som har ett giltigt certifikat beviljat av SGS Fimko eller Kiwa Inspecta eller i installationer (t.ex. hissar), som är granskade av Kiwa Inspecta.

 

FI-säkerhetsmärket påvisar att produkten uppfyller gällande säkerhetskrav och att produkten är säker att användas under finländska förhållanden. Den utgör grunden för säkerheten också i det övriga Europa.
FI-kravenlighetsmärket påvisar att produkten eller materialet uppfyller gällande krav, som kan vara hållfasthet, täthet, beständighet, mått och säkerhet.
FI-installationsmärket påvisar att installationen uppfyller gällande krav och är säker att använda.