Kiwa Inspecta

Kiwa Inspecta är Nord-Europas ledande inspektions-, provnings-, certifierings-, konsultions- och utbildningsföretag.

Våra tjänster omfattar allt som hör samman med säkerhet och kvalitet och de uppfyller en viktig roll för ett fungerande samhälle. Inspecta står för just detta – ett säkert och bestående samhälle.

Vi samarbetar med våra kunder för att kunna förbättra säkerheten och lönsamheten: genom att minimera risker, konstatera standardenlighet och stöda kunder att förbättra kvalitet och processer. Med hjälp av våra tjänster identifierar man latenta risker och kan förbereda sig för det oväntade innan riskerna leder till onödiga kostnader, störningar i verksamhet eller i värsta fall personskador.

Kiwa Inspecta hjälper sina kunder med att lyckas i sin verksamhet – mera hållbart och lönsamt.

Kontakta oss via e-post: fi.asiakaspalvelu@kiwa.com

www.inspecta.com

SGS-Fimko

SGS Fimko har provat produkter sedan år 1928 och är ett internationellt respekterat provnings- och certifieringsföretag. SGS Fimko är ett av de ledande provnings- och certifieringsföretagen inom el-, elektronik-, telekommunikation, maskin och gasapparatbranschen i Europa. SGS Fimko är aktiv också i Asien, där SGS Fimko och FI-märket är välbekant.

Sedan år 2000 hör SGS Fimko till världens ledande provnings-, certifierings, verifierings- och inspektionsföretag SGS, www.sgs.com. Förutom FI-märket beviljar SGS Fimko ett flertal andra internationella certifikat, med vars hjälp våra kunder kommer ut på den internationella marknaden på ett effektiv sätt.

www.sgs.fi

Kontakta oss!