Valmistajalle

Vastuu tuotteiden turvallisuuden varmistamisesta on valmistajilla, maahantuojilla ja jälleenmyyjillä. Miten olet valmistajana varmistanut, että tuotteesi ovat turvallisia ja täyttävät sitä koskevat vaatimukset Euroopassa?

Miksi CE-merkintä ei riitä?

CE-merkintä on pakollinen useimmille Euroopan talousalueella myytäville tuotteille. Esimerkiksi sähkölaitteissa CE-merkintä on valmistajan tai EU maahantuojan omaan arvioon perustuva ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset Euroopassa. CE-merkkiä ei sähkölaitteille myönnä mikään taho.

FI-merkki on luotettava ja lisää myyntiä

Toisin kuin CE-merkinnässä, FI-merkin saaminen edellyttää aina testausta pätevässä testauslaboratoriossa. FI-merkki myönnetään vain tarkat testit ja tarkastukset läpäisseille tuotteille. FI-sertifioitu tuote täyttää aina direktiivin turvallisuusvaatimukset tuotteelle. FI-merkittyjä tuotteita myös valvotaan valmistus- ja myyntipaikoilla.

FI-merkki on Suomessa hyvin tunnettu ja suuri osa kuluttajista kiinnittää siihen huomioita ostaessaan sähkölaitteita.

Hankkimalla tuotteelle FI-merkin, varmistat tuotteesi turvallisuuden ja voit samalla hyödyntää sitä tuotteesi markkinoinnissa.

Missä maissa FI-merkki tunnustetaan

FI-turvallisuusmerkki tunnetaan kaikissa Euroopan talousalueen maissa. Se osoittaa, että tuote on turvallisuusstandardien mukainen. Lisäksi se antaa pohjan lukuisien muiden maiden sertifioinnille. FI- merkistä on siten tullut tuotteen vahva myyntivaltti yhä kovenevassa kilpailussa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa

Mille tuoteryhmille FI-turvallisuusmerkki voidaan myöntää

FI-merkin perusteena on yleensä suomalainen SFS-standardi, eurooppalainen EN- standardi tai maailmanlaajuinen IEC- tai ISO- standardi. FI- turvallisuusmerkki koskee siten valtaosaa sähkötuotteita, koneita ja kaasulaitteita.
FI-merkin myöntämisen ehdot

  1. Kirjallinen tilaus
  2. Tyyppitestaus päteväksi todetussa testauslaboratoriossa. Jos valmistajalla on esimerkiksi kansainvälinen CB-sertifiointi tuotteelle, voidaan FI-merkki yleensä myöntää CB-testiraportin perusteella, jos siinä on huomioitu EU:n ja Suomen erityisvaatimukset
  3. Sertifiointiarviointi ja -päätös joko SGS Fimkossa tai Kiwa Inspectassa.

FI-sertifioinnin voimassaolo edellyttää mm.

  1. Vuosittaisia tuotannon auditointeja
  2. Tuotteen valmistamista tyyppitestatun kaltaisena
  3. Vuosittaista tuotetyyppikohtaista FI-ylläpitomaksua. Maksun tuotoilla mm. valvotaan FI-merkkiä, ylläpidetään tuoterekisteriä ja tuoterekisteripalvelua.
  4. FI-merkin käyttöä valvotaan tuotannon laadunvalvonnan lisäksi markkinoilla oleville tuotteille pistokokein.

FI-sertifioinnin hakeminen

Sähkölaitteet, lelut, kaasulaitteet: SGS Fimko

Rakennustuotteet: Kiwa Inspecta

FI-merkki on rekisteröity tavaramerkki ja se on tunnettu ja arvostettu puolueeton tuotteen ja asennuksen turvallista laatua ja vaatimustenmukaisuutta osoittava sertifiointi¬merkki sekä tarkastusmerkki. FI-merkkiä saa käyttää tuotteissa, joilla on voimassaoleva SGS Fimko Oy:n tai Inspecta Oy:n myöntämä
FI-sertifikaatti sekä asennuksissa (esim. hissit), jotka ovat Kiwa Inspectan tarkastamia.

Valmistatko rakennustuotteita?

CE-merkintä takaa siinä ilmoitettujen ominaisuuksien ja turvallisuusvaatimusten täyttymisen, mutta ei huomioi esimerkiksi kaikkia oleellisia laatuvaatimuksia. Siksi CE-merkintää kannattaa täydentää vapaaehtoisella tuotesertifioinnilla, FI-merkillä.

CE-merkintä ei välttämättä takaa kaikkien suomessa totuttujen laatuvaatimusten täyttymistä. Esimerkiksi CE-merkinnässä voi tuotteen pakkasenkestävyys vastata keskieurooppalaisia vaatimuksia, ja vain asiantuntija pystyy CE-merkissä esitetyn tiedon perusteella arvioimaan, riittääkö kyseinen ilmoitettu ominaisuus Suomen kylmissä käyttöolosuhteissa. FI-merkki takaa aina rakennustuotteen suomalaisten sääolojen edellyttämän säänkestävyyden.

FI-merkki takaa rakennustuotteen osalta myös tuotteen ulkonäön laadun ja Suomessa käytettävien mittatoleranssien täyttymisen, mitä CE-merkintä ei yleensä takaa.

Esimerkiksi betonisissa pihakivissä FI-merkki takaa, että pihakiven ulkonäkö ja mitat vastaavat Suomessa yleisesti vaadittua laatutasoa, ja että pihakiven säänkestävyys vastaa suomalaisen talven edellyttämää vaativaa pakkasenkestävyyttä.

Lue miten voit hyödyntää FI-merkkiä mainonnassa.