Maahantuojalle

Vastuu tuotteiden turvallisuuden varmistamisesta on valmistajilla, maahantuojilla ja jälleenmyyjillä. Miten olet maahantuojana varmistanut, että tuotteesi ovat turvallisia ja täyttävät sitä koskevat vaatimukset Euroopassa?

Miksi CE-merkintä ei riitä?

CE merkintä on pakollinen useimmille Euroopan talousalueella myytäville tuotteille. Esimerkiksi sähkölaitteissa CE merkintä on valmistajan tai EU maahantuojan omaan arvioon perustuva ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset Euroopassa. CE-merkkiä ei sähkölaitteille myönnä mikään taho.

FI-merkki on luotettava ja lisää myyntiä

Toisin kuin CE-merkinnässä, FI-merkin saaminen edellyttää aina testausta pätevässä testauslaboratoriossa. FI-merkki myönnetään vain tarkat testit ja tarkastukset läpäisseille tuotteille. FI-sertifioitu tuote täyttää aina pienjännitedirektiivin turvallisuusvaatimukset tuotteelle. FI-merkittyjä tuotteita myös valvotaan valmistus- ja myyntipaikoilla.

FI-merkki on myös oiva markkinointivaltti – sillä on helppo osoittaa tuotteen puolueettomasti todettu turvallisuus ja laadukkuus. Sähkölaitteiden turvallisuutta valvovan viranomaisen pistokokeenomaisessa markkinavalvonnassa löytyy vuosittain lähes 300 tuotetta, joissa on vakavia tai huomattavia turvallisuuspuutteita. Siksi FI-merkitty tuote on kuluttajan kannalta turvallinen ja varma valinta.

FI-merkki onkin maahantuojille hyvä tapa varmistua maahantuotujen tuotteiden turvallisuudesta koska sitä voi käyttää myös tuotteen markkinoinnin apuna. Jos valmistaja ei ole hankkinut tuotteelle FI-merkkiä, sen voi tehdä myös maahantuoja. Jos FI-merkin käyttöoikeus on maahantuojalla, eivät muut maahantuojat saa tuoda kyseistä tuotetta FI-merkillä ilman FI-merkin käyttöoikeuden haltijan suostumusta.

Mille tuoteryhmille FI-turvallisuusmerkki voidaan myöntää

FI-merkin perusteena on yleensä suomalainen SFS-standardi, eurooppalainen EN- standardi tai maailmanlaajuinen IEC- tai ISO- standardi. FI- turvallisuusmerkki koskee siten valtaosaa sähkötuotteita, koneita ja kaasulaitteita.

FI-merkin myöntämisen ehdot

  1. Kirjallinen tilaus
  2. Tyyppitestaus päteväksi todetussa testauslaboratoriossa. Jos valmistajalla on esimerkiksi kansainvälinen CB-sertifiointi tuotteelle, voidaan FI-merkki yleensä myöntää CB-testiraportin perusteella, jos siinä on huomioitu EU:n ja Suomen erityisvaatimukset
  3. Sertifiointiarviointi ja -päätös joko SGS Fimkossa tai Kiwa Inspectassa.

FI-sertifioinnin voimassaolo edellyttää mm.

    1. Vuosittaisia tuotannon auditointeja
    2. Tuotteen valmistamista tyyppitestatun kaltaisena
    3. Vuosittaista tuotetyyppikohtaista FI-ylläpitomaksua. Maksun tuotoilla mm. valvotaan FI-merkkiä, ylläpidetään tuoterekisteriä ja tuoterekisteripalvelua.
    4. FI-merkin käyttöä valvotaan tuotannon laadunvalvonnan lisäksi markkinoilla oleville tuotteille pistokokein.

FI-sertifoinnin hakeminen

Sähkölaitteet, lelut, kaasulaitteet: SGS Fimko
Rakennustuotteet: Kiwa Inspecta

Tuotko maahan rakennustuotteita?

CE-merkintä takaa siinä ilmoitettujen ominaisuuksien ja turvallisuusvaatimusten täyttymisen, mutta ei huomioi esimerkiksi kaikkia oleellisia laatuvaatimuksia. Siksi CE-merkintää kannattaa täydentää vapaaehtoisella tuotesertifioinnilla, FI-merkillä.

CE-merkintä ei välttämättä takaa kaikkien suomessa totuttujen laatuvaatimusten täyttymistä. Esimerkiksi CE-merkinnässä voi tuotteen pakkasenkestävyys vastata keskieurooppalaisia vaatimuksia, ja vain asiantuntija pystyy CE-merkissä esitetyn tiedon perusteella arvioimaan, riittääkö kyseinen ilmoitettu ominaisuus Suomen kylmissä käyttöolosuhteissa. FI-merkki takaa aina rakennustuotteen suomalaisten sääolojen edellyttämän säänkestävyyden.

Esimerkiksi betonisissa pihakivissä FI-merkki takaa, että pihakiven ulkonäkö ja mitat vastaavat Suomessa yleisesti vaadittua laatutasoa, ja että pihakiven säänkestävyys vastaa suomalaisen talven edellyttämää vaativaa pakkasenkestävyyttä.

Lue miten voit hyödyntää FI-merkkiä mainonnassa.