[nivoslider id="366"]

FI-turvallisuussertifiointimerkki – tuotteet

FI-turvallisuusmerkkiä saa käyttää tuotteissa, joilla on voimassaoleva SGS Fimkon tai Inspectan myöntämä FI- sertifikaatti. Tutkimuksen mukaan 75 % yli 15-vuotiaista suomalaisista tuntee FI- merkin ja lähes 70 % kiinnittää siihen huomiota sähkölaitetta ostaessa. Tuotteet, joilla on FI- turvallisuussertifikaatti löydät FI- sertifioidut tuotteet rekisteristä.

FI-sertifioidut tuotteet

Missä maissa FI-merkki tunnustetaan

FI-turvallisuusmerkki tunnetaan kaikissa Euroopan talousalueen maissa. Se osoittaa että, tuote on turvallisuusstandardien mukainen. Lisäksi se antaa pohjan lukuisien muiden maiden sertifioinnille. FI- merkistä on siten tullut tuotteen vahva myyntivaltti yhä kovenevassa kilpailussa niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.

Mille tuoteryhmille FI-turvallisuusmerkki voidaan myöntää

FI-merkin perusteena on yleensä suomalainen SFS-standardi, eurooppalainen EN- standardi tai maailmanlaajuinen IEC- tai ISO- standardi. FI- turvallisuusmerkki koskee siten valtaosaa sähkötuotteita, koneita ja kaasulaitteita.

FI-merkin myöntämisen ehdot

  1. Kirjallinen tilaus
  2. Tyyppitestaus päteväksi todetussa testauslaboratoriossa.
  3. Sertifiointiarviointi ja -päätös joko SGS Fimkossa tai Inspectassa.

FI-sertifioinnin voimassaolo edellyttää mm.

  1. Vuosittaisia tuotannon auditointeja
  2. Tuotteen valmistamista tyyppitestatun kaltaisena
  3. Vuosittaista tuotetyyppikohtaista FI-ylläpitomaksua. Maksun tuotoilla mm. valvotaan FI-merkkiä, ylläpidetään tuoterekisteriä ja tuoterekisteripalvelua.
  4. FI-merkin käyttöä valvotaan tuotannon laadunvalvonnan lisäksi markkinoilla oleville tuotteille pistokokein.